Skip to main content

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ INNOTRAIN ΣΤΙΣ 03.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η τελική ενημερωτική εκδήλωση για το έργο InnoTrain θα πραγματοποιηθεί στις 03 Σεπτεμβρίου 2021. Το θέμα της εκδήλωσης, είναι η καινοτόμος εκπαίδευση και η ψηφιοποίηση στα επαγγελματικά σχολεία.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμμετάσχουν στη συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

 

Η ΙΔΕΑ ΤΩΝ "LEARNING LUNCH"

Τι είναι τα "Learning Lunch"; Το αρχείο pdf παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά σημεία αυτής της μαθησιακής έννοιας. Η παρουσίαση συμπληρώνεται από μια σαφή απεικόνιση της λειτουργίας των εικονικών «εμβλημάτων», τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλατφόρμες εκμάθησης όπως η Moodle.
Τα δύο έγγραφα pdf είναι αποσπάσματα από το IO2 "Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη των Προσεγγίσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης", τα οποία θα δημοσιεύσει σύντομα η Κοινοπραξία.

 

 

O1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Με το " O1 - Προγράμματα κατάρτισης για συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη στην μάθηση βασισμένη στην εργασία με ποιοτικές προσεγγίσεις", η κοινοπραξία του έργου δημοσιεύει τη μελέτη που πραγματοποίησε για καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε επαγγελματίες από την επαγγελματική εκπαίδευση, τη γενική εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τη δημόσια διοίκηση.

Ο2 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ICT ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτή είναι η τελική έκδοση του παραδοτέου IO2.

 

O3 - Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι οργανισμοί του έργου έχουν ετοιμάσει έναν πρακτικό οδηγό. Αυτός ο οδηγός αφορά τις προκλήσεις του έργου. Αυτές οι προκλήσεις έχουν αναγνωριστεί από τους εταίρους ως ελλιπείς και κρίσιμες. Έκαναν διαφορετικές ερωτήσεις, όπως " πώς λειτουργεί η διασφάλιση της ποιότητας της εκμάθησης στο χώρο εργασίας από την αρχή μέχρι την αξιολόγηση; ''.

InnoTrain ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #2 // Ιούλιος 2020

Το Innotrain πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της μάθησης βασισμένης στην εργασία (WBL) σε όλες τις μορφές της, με στόχο την υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των καθοδηγητών στα σχολεία και στο εργασιακό περιβάλλον.

Στα πλαίσια του έργου, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των Διακρατικών Εταίρων, στο Βερολίνο, τον Ιούνιο του 2019 και η τρίτη συνάντηση, στην Ιταλία, τον Σεπτέμβριο του 2019. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία του έργου και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την ενίσχυση των τεχνικών επαγγελμάτων αλλά και για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Γερμανία και στην Ιταλία, από τους αντίστοιχους οργανισμούς.

Στόχος της συνάντησης στη Γερμανία, ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των παρευρισκόμενων και να τονιστεί η προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών τεχνολογίας, που βρίσκονται στο επίκεντρο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αποτελέσουν υπόδειγμα ανασυγκρότησης και των λοιπών τομέων της οικονομίας.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το University of Applied Sciences του Βερολίνου και γνώρισαν πώς μέσα από παιχνίδια με ηλεκτρονικές συσκευές (tablet, VR glasses) οι σπουδαστές κατανοούν το εκπαιδευτικό υλικό με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο και στη συνέχεια εξετάζονται στην εφαρμογή αυτού.

Όσον αφορά τη συνάντηση στην Ιταλία, στόχος της συνάντησης ήταν η επαφή των συμμετεχόντων με τα παραδοσιακά αλλά και τεχνικά επαγγέλματα - μόδα, παραγωγή παγωτού - της περιοχής ώστε να γνωρίσουν πώς μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και με την πάροδο των χρόνων κατάφεραν να αποτελέσουν τον πυλώνα της οικονομίας για την περιφέρεια της Αιμιλία- Ρομάνα.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις ανάγκες που έχουν επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες που έχουν οι νέοι μέσα από την εργασία τους σε αυτές. Επισκέφθηκαν την καινοτόμα εταιρεία Ε-ΟΝ που χρησιμοποιεί την εικονική πραγματικότητα για την μάθηση, το πανεπιστήμιο Carpigiani Gelato και γνώρισαν την επιτυχή ιστορία ενός διπλού συστήματος εκπαίδευσης στην Ιταλία. Τέλος, επισκέφθηκαν τον οργανισμό Fashion Research Institute (FRI) όπου και ενημερώθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους η ιταλική μόδα εκμεταλλεύεται την καινοτομία και την εκπαίδευση

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο έργο από την Ελλάδα ενημέρωσαν σχετικά με την τεχνική εκπαίδευση μέσω υλοποιούμενων προγραμμάτων σε συνεργασία με φορείς αλλά και επιχειρήσεις στην χώρα τους και ανέφεραν πώς ο αυτοματισμός, οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι νέες μορφές οικονομίας επιδρούν καταλυτικά στην φύση και την έννοια της εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις επόμενες δράσεις του, μπορείτε να βρείτε μέσω της ιστοσελίδας του έργου, εδώ.

InnoTrain ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1 // Μάιος 2019

Το InnoTrainείναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας που στοχεύει στην προώθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας σε όλες τις μορφές της, υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού διδασκαλίας και κατάρτισης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Η εταιρική σχέση ακολουθεί τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής ατζέντας για τις νέες δεξιότητες, καθιστώντας την ΕΕΚ πρώτη επιλογή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της μάθησης με βάση την εργασία (WBL). Η μάθηση βασισμένη στην εργασία στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με τη διεξαγωγή και την ανάλυση εργασιών σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, είτε στο χώρο εργασίας είτε σε ένα ίδρυμα ΕΕΚ.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να ενισχύσουν τις δομές συνεργασίας τους προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.

Στο InnoTrain, οι ενδιαφερόμενοι φορείς από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα θα διερευνήσουν κοινές περιφερειακές προσεγγίσεις που θα υποστηρίξουν την αποτελεσματική και ουσιαστική ανάπτυξη και την εδραίωση συνεργασιών μεταξύ των φορέων ΕΕΚ. Στη βάση αυτή, οι εταίροι σχεδιάζουν δραστηριότητες για την οικοδόμηση ικανοτήτων για επαγγελματίες ΕΕΚ. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να τους δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα υψηλής ποιότητας στοιχείο μάθησης με βάση την εργασία στην κατάρτιση και την ανάπτυξη δομών συνεργασίας.

Οι επαγγελματίες της ΕΕΚ, της γενικής εκπαίδευσης, καθώς και οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, τα τοπικά ιδρύματα και οι ενώσεις νέων είναι από τις κύριες ομάδες-στόχους. Το έργο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικούς και δασκάλους, σε διάφορες εταιρείες που ενδιαφέρονται για την μάθηση βάση της εργασίας, σε εξωτερικούς ειδικούς καθώς και σε τοπικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Από τη μία πλευρά, οι εταίροι θα αναπτύξουν μεταβιβάσιμες έννοιες για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ασκούμενων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, οι εταίροι του έργου προτίθενται να αναπτύξουν στρατηγικές για αποτελεσματικές δομές συνεργασίας στην ΕΕΚ και στις επιχειρήσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν κυρίως οι τοπικοί φορείς.

Εκτός από την πρώτη διακρατική συνάντηση εταίρων, πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη τον Φεβρουάριο του 2019 η πρώτη εκπαίδευση των συμμετεχόντων οργανισμών. Συγκεκριμένα, η πρώτη αυτή κατάρτιση εστίασε στην ανάπτυξη ισχυρών και αδύνατων σημείων μάθησης στο χώρο εργασίας και στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του έργου.

Η επόμενη εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2019 στο Βερολίνο.

Η υλοποίηση της προαναφερθείσας εταιρικής σχέσης συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα www.whkt.de/innotrain